AAT (NL) WO2-thesaurus (NL) AAT-service (En) Adlib Gebruikersgroep

WO2-thesaurus in Adlib

De webservice van de Adlib Gebruikersgroep kan ook dienen als Advanced External Source voor de WO2-thesaurus van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Het werkt op dezelfde manier als bij de Getty AAT service. Dit document (Engels) zet uiteen hoe je Adlib daarvoor kunt aanpassen. Enige bekendheid met de bediening van Adlib Designer is noodzakelijk.

De WO2 thesaurus bevragen gaat met een URL. Dat kan vanuit Adlib, of rechtstreeks vanuit een browser. Probeer maar!

http://service.adlibug.nl/wo2/search?term=belasting

Engels (en) en Duits (de) zijn ook mogelijk:

http://service.adlibug.nl/wo2/search?term=transport&lang=en

http://service.adlibug.nl/wo2/search?term=fahrrad&lang=de

Voor de werkwijze in Adlib zie verder de handleiding bij de AAT-interface.

mapping

Opmerking: hoewel het technisch mogelijk is om ook geografische coördinaten (van plaatsen) en een afbeelding (van begrippen) op te halen uit de WO2-thesaurus, voorziet de interface daar vooralsnog niet in. Als er vraag naar is, kan dat gemaakt worden.

Onderstaande velden zijn beschikbaar.

Query veldnaam wat is het Adlib XML veldnaam Standaard Adlib tag
WO2_URL URL voor de term source.number ja, zie 1a tn
WO2_URL URL voor de term term.number ja, zie 1b tn
WO2_URL URL voor de term WO2_URL nee, zie 1 c WU
prefLabel de voorkeursterm term ja te
label de term waarmee gezocht is used_for ja, maar zie 3 uf
altlabel alternatieve term used_for ja, maar zie 3 uf
scopeNote scope note scope_note ja sn
scopeNote scope note WO2_scope_note nee, zie 1 c WN
broader URL naar de broader term niet bruikbaar, zie 2
broaderLabel broader term broader.term ja, maar zie 3 bt

noten

 1. Deze URL is een unieke, persistente identifier in de vorm van een internet-link naar het WO2-thesaurusrecord voor de term. In welk veld zet je die?
  a. Applicatie-versie 4.5 heeft standaard een veld source.number met tag tn van het data-type Application.
  b. Applicatie-versies 3.4 en 4.2 bevatten standaard het veld term.number met tag tn, van het data-type Text. Meestal wil je een hyperlink aanklikbaar hebben, dus dan moet het data-type van dat veld Application worden.
  c. Als je ervoor kiest om in je thesaurus een aparte veldgroep aan te maken voor de velden die je ophaalt uit de WOII-thesaurus, dan moeten de Engelstalige data-dictionary-namen identiek zijn aan de veldnamen die de interface geeft.

 2. Via een Advanced External Source kun je alleen de velden van één enkel thesaurus-record vullen of updaten, niet de velden van een daaraan gekoppeld record (of dat te omzeilen is moet nog worden onderzocht). Daarom worden uri's van de broaders nog niet opgevraagd.

 3. Broaders dienen primair voor context. Of ze al dan niet kloppen in de context van een gegeven collectie, is aan de beheerders van die collectie. Termen in de WO2-thesaurus kunnen meerdere bredere (voorkeurs)termen hebben, wat in Adlib tot even zo veel gekoppelde records zou leiden. (Daarom geven we ook geen narrowers, want dat kunnen er tientallen zijn.)
  Binnen Adlib (in het linkscherm vindt gekoppeld record) kun je alleen de eerste broader naast de term laten zien (bij wijze van context). Of die term al dan niet geïmporteerd wordt, staat daar los van. Maar als je broaders importeert, dan worden ze ook allemaal geïmporteerd.

Query

De vraag aan het SPARQL-endpoint van de WO2-thesaurus.

(Je kunt de query copy-pasten in het SPARQL-endpoint en er verder mee experimenteren.)

PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> 

CONSTRUCT { 
  ?Concept skos:Concept ?Concept ; 
    skos:prefLabel ?prefLabel ; 
    skos:scopeNote ?scopeNote ; 
    skos:altLabel ?altLabel ; 
    skos:broaderLabel ?broaderLabel . 
} 
WHERE { 
  ?Concept skos:prefLabel ?prefLabel ; 
     skos:prefLabel|skos:altLabel ?label . 
  FILTER (lang(?prefLabel)="nl" && 
      lang(?label)="nl" && 
      strstarts(LCASE(?label), LCASE("kindertehuis")) 
      ) 
  OPTIONAL {?Concept skos:altLabel ?altLabel } 
  OPTIONAL {?Concept skos:scopeNote ?scopeNote 
        FILTER(lang(?scopeNote)="nl") } 
  OPTIONAL {?Concept skos:broader ?broader . 
       ?broader skos:prefLabel ?broaderLabel 
       FILTER(lang(?broaderLabel)="nl") } 
} ORDER BY ?prefLabel LIMIT 20

Colofon

Dit gedeelte van de service.adlibug.nl is tot stand gekomen met ondersteuning van Nederlands Instituut voor OorlogsDocumentatie. Met dank aan Lizzy Jongma (NIOD) en Joop Vanderheijden (Rijksdienst Cultureel Erfgoed).

De code voor dit project is open source software, beschikbaar via Github onder een GNU General Public Licentie versie 3.0.